werkwijze

Ik vertel je graag over mijn werkwijze in een persoonlijk gesprek, zeker omdat elk traject weer anders is. Maar in grote lijnen geef ik antwoord op de volgende vragen:

Wat is de opbouw?

Een loopbaantraject start met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Afhankelijk van de vraag kan er gekozen worden uit verschillende loopbaanprogramma’s.
Op basis hiervan breng ik een offerte uit, zodra deze offerte is goedgekeurd gaan we van start.

Daarna volgt een intakegesprek waarin de uitgangssituatie en doelen besproken en vastgelegd worden. De onderwerpen van gesprek zullen o.a. inzicht geven in jouw talenten en wat past er nu echt bij jou? Vanuit dit punt maken we de vertaling naar werk. Met behulp van een stappenplan maken we een persoonlijk loopbaanprofiel.

Wat is de werkwijze?

Tijdens onze gesprekken geven we aandacht aan jouw loopbaangeschiedenis. Je krijgt inzicht in je talenten, kwaliteiten, motivatie, valkuilen en persoonlijke waarden. De tijd tussen de gesprekken in, is even waardevol en belangrijk als de gesprekken zelf. Je krijgt opdrachten en oefeningen voor zelfreflectie, om acties te ondernemen, zaken uit te zoeken en om met anderen in gesprek te gaan. Door met deze opdrachten en oefeningen aan de slag te gaan merk je al snel positieve veranderingen.

Wat is de looptijd?

De gemiddelde looptijd bedraagt 4-6 maanden. Een loopbaantraject bestaat uit gesprekken van 1 tot 1,5 uur met een tussenliggende periode van 3 weken. Naast deze gesprekken moet rekening gehouden worden met een aantal uren per week voor het maken van de oefeningen en opdrachten. Afhankelijk van de opdrachten kan dit variëren van 2 -4 uur per week. Deze opdrachten zijn onderdeel van de gesprekken.

Loopbaantrajecten worden meestal vergoed door de werkgever. Informeer naar mogelijkheden hiervoor bij je manager of bij de afdeling Personeel & Organisatie.

Onderweg stilstaan heeft zin!

Jan Boon

Share This