Vitaal worden en blijven

We hebben alles, bereiken veel, maar lijken daarvoor ook een hoge prijs te betalen.

Verschijnselen als stress, burn-out, slapeloosheid en allerlei gezondheidsproblemen nemen een steeds grotere plaats in. Hoe kan het dat we steeds verder van onszelf zijn verwijderd en uit balans zijn geraakt? En hoe kunnen we leren om te gaan met de steeds hogere eisen die werk en privé aan ons stellen?

Kortom: hoe kunnen we beter voor onszelf zorgen?

Door de vitaliteitscheck worden medewerkers zich bewust van hun energiebalans, vitaliteit, belangrijkste knelpunten en herkennen eventuele risico’s op overbelasting en stress.

Resultaat

  • Een persoonlijkheid profiel ( gedrag, kwaliteiten, valkuilen en drijfveren);
  • Werkanalyse ( energiegevers en energievreters);
  • Duidelijkheid over vitaliteit en werkvermogen;
  • Werk- en privébalans;
  • Meting eventueel risico op ( langdurig) verzuim of een burn-out;
  • Persoonlijke doelen bepalen en bereiken.

Aanpak

Om inzicht te krijgen in de situatie, voeren we een scan uit en brengen we betrokkenheid, werkvermogen, privéomstandigheden, omgeving en leefstijl helder in beeld. Met behulp van een vragenlijst en persoonlijke gesprekken geeft deze meting tevens aan waar de belangrijkste knelpunten zitten, zodat de interventies daar ingezet kunnen worden waar ze het grootste effect hebben.

Het vraagt moed om te groeien en te worden wie je diep van binnen bent

E.E. Cummings

Share This