VERGOEDINGEN

VERGOEDINGS MOGELIJKHEDEN VANUIT JOUW WERKGEVER

De meeste werkgevers hebben budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie.

GA DE MOGELIJKHEDEN NA BIJ PERSONEELSZAKEN OF LEIDINGGEVENDE

De afdeling Personeelszaken beschikt vaak over een ontwikkel- of opleidingsbudget wat o.a. besteed kan worden aan coaching.
Soms gaat niet Personeelszaken over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar je leidinggevende of de directie. In beide gevallen kun je eerst een gratis oriëntatiegesprek plannen met de coach. De coach kan je helpen met een plan en een offertevoorstel, waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld, dit voorstel kun je daarna voorleggen aan afdeling Personeelszaken of je leidinggevende.

CHECK JE CAO

Vakbonden en werkgevers zien steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Grote kans dat in jouw CAO een ontwikkel- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is voor jou gereserveerd door je werkgever. Na overleg met je werkgever kan dit bedrag vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Je kunt jouw CAO online vinden of bij de HR manager opvragen. Neem je CAO mee naar je coach om de mogelijkheden verder te bespreken.

OUTPLACEMENT | TRANSITIEBUDGET

In het kader van re-integratie en outplacement zijn werkgevers veelal verplicht om te zorgen voor een goede begeleiding van Werk naar Werk. Bij een ontslag krijg je in dat geval een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding en geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers, er dient echter wel een arbeidsovereenkomst te zijn. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaancoaching en/of scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

BELASTINGAFTREK VOOR ONDERNEMER

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

OPMERKING

Select Coaching is niet de begunstigde van de belastingaftrek daarom kunnen wij geen garanties geven over de toepasbaarheid in jouw situatie. Neem bij twijfel contact op met een financieel adviseur, accountant of de Belastingdienst.
De exacte voorwaarden van deze regeling vind je op de website van de Belastingdienst.