VERGOEDINGEN

Mogelijkheden via de werkgever

De meeste werkgevers hebben budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie.

De afdeling Human Resources / Personeelszaken beschikt vaak over een Ontwikkel- of opleidingsbudget wat o.a. besteed kan worden aan coaching.

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar je leidinggevende of de directeur. In beide gevallen kun je eerst een gratis oriëntatiegesprek plannen met de coach. De coach kan je helpen met een plan en een offertevoorstel, waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld, dit voorstel kun je daarna voorleggen aan de HR manager / directeur / leidinggevende.

CHECK JE CAO

Vakbonden en werkgevers zien steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Grote kans dat in jouw CAO een ontwikkel- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is voor jou gereserveerd door je werkgever. Na overleg met je werkgever kan dit bedrag vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Je kunt jouw CAO online vinden of bij de HR manager opvragen. Neem je CAO mee naar je coach om de mogelijkheden verder te bespreken.

OUTPLACEMENT | TRANSITIEBUDGET

In het kader van re-integratie en outplacement zijn werkgevers veelal verplicht om te zorgen voor een goede begeleiding van Werk naar Werk. Bij een ontslag krijg je in dat geval een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding en geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers, er dient echter wel een arbeidsovereenkomst te zijn. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor Loopbaancoaching en/of scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

ANDERE VERGOEDINGSMOGELIJKHEDEN

Is er bij je werkgever geen budget? Of heb je momenteel geen werk? Dan zijn de volgende vergoedingsmogelijkheden wellicht interessant:

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. Deze subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding

De overheid wil dat jij als werkende of werkzoekende zelf kan beslissen over ontwikkelingen tijdens jouw loopbaan. Zo heb je meer kansen om jouw baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. 

STAP-budget aanvragen

Als werkende of werkzoekende kun je 1 keer per jaar het STAP budget aanvragen via het UWV. Elke 2 maanden start een aanvraagperiode. Is het geld van een periode op als je een aanvraag wilt doen? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.  

Voorwaarden STAP-budget

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van STAP-budget. Bijvoorbeeld dat je 18 jaar of ouder bent en nog geen AOW ontvangt. Ook moet de training, cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister staan en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd. De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de start van de opleiding aangevraagd te worden. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit. 

Gratis ondersteuning van een loopbaanadviseur

Heb je een opleiding van maximaal MBO2-niveau afgerond, en ben je op zoek naar een geschikte opleiding? Dan kun je gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Ook als je echt een opleiding gaat volgen, dan kun je daarvoor mogelijk gebruik maken van het STAP-budget. Dat betekent dat je maximaal € 1000 per jaar kunt aanvragen om die opleiding te doen.

Je kunt zelf een loopbaanadviseur of loopbaanbedrijf benaderen.  Loopbaanadviseurs kunnen deelnemers registreren die bij hen een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Zij kunnen vervolgens de subsidie voor het ontwikkeladvies aanvragen bij UVB via het aanvraagportaal van het ministerie van SZW. 

Er zijn 15.000 ontwikkeladviezen voor € 700 per advies beschikbaar. 

Select Coaching is geregistreerd en kan deze trajecten uitvoeren.

Omscholen en baan houden of wisselen

Bij om- of bijscholen kun je voorkomen dat je jouw baan verliest. Ook heb je meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn.

Als je een zwaar beroep hebt, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kun je op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met de loopbaanadviseur van Select Coaching.

BELASTINGAFTREK VOOR ONDERNEMER

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

OPMERKING

Select Coaching is niet de begunstigde van de belastingaftrek daarom kunnen wij geen garanties geven over de toepasbaarheid in jouw situatie. Neem bij twijfel contact op met een financieel adviseur, accountant of de Belastingdienst.

De exacte voorwaarden van deze regeling vind je op de website van de Belastingdienst.