re-integratie

Focus op wat mogelijk is!

Het doel van re-integratie 1e spoor is om de medewerker in de eigen organisatie te re-integreren. In de meeste verzuimgevallen is de aanleiding duidelijk en herstelt de medewerker zoals verwacht. In andere gevallen is coaching noodzakelijk, het doel hierbij is om de medewerker opnieuw af te stemmen op zijn eigen (of andere) functie in de organisatie, dit door middel van het inzetten van instrumenten die meten of de competenties van de medewerker nog in lijn liggen met de huidige functie. Daarna kijken we welke stappen nodig zijn om tot een duurzame re-integratie te komen.

In het kader van 1e spoorbegeleiding en preventie valt te denken aan ondersteuning bij re-integratie in het kader van WVP (Wet verbetering Poortwachter). Daarnaast kunnen de volgende instrumenten worden ingezet:

  • Loopbaan APK
  • Vitaliteitscheck
  • Gedrag en drijfverenscan

Re-integratie 2e spoor

Als de werkgever geen passend werk kan bieden voor re-integratie in de eigen organisatie, dan wordt er een 2e spoor traject ingezet. Het gaat hierbij om intensieve ondersteuning bij het vinden van passend werk bij een nieuwe werkgever.

Ik werk hierbij nauw samen met bedrijfsartsen, arbodiensten en het UWV.

Share This