Privacyverklaring

Select Coaching en Loopbaanadvies acht de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten van essentieel belang. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet AVG stelt.

Select Coaching en Loopbaanadvies vraagt alleen persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beoogde coaching/ begeleidingstraject. Als een cliënt ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Register Verwerking Persoonsgegevens.

Select Coaching en Loopbaanadvies is een zakelijke dienstverlener op het gebied van Coaching en Loopbaanadvies. Zij verleent begeleiding, coaching en advies op het gebied van Loopbaanvraagstukken, Persoonlijke coaching, Outplacement en Re-integratietrajecten. Zij is gevestigd te Heemskerk, Appel Acker 17, 1965 RN, en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Uitgangspunten

  • Select Coaching en Loopbaanadvies vraagt alleen persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het betreffende coachingstraject. Deze zijn deels verplicht, want anders kan Select Coaching en Loopbaanadvies geen overeenkomst aangaan.
  • Indien noodzakelijk voor de uitvoering van het traject, delen wij deze gegevens verder alleen nog met enkele partijen die ondersteunende diensten verlenen. Deze hebben met Select Coaching en Loopbaanadvies een verwerkersovereenkomst getekend.
  • Alleen met mondeling, schriftelijk of email akkoord van cliënt zal de coach het persoonlijk CV (pro) actief kunnen delen met potentiële werkgevers of opleidingsinstituten.
  • Select Coaching en Loopbaanadvies verkoopt gegevens niet aan derden.
  • De website van Select Coaching en Loopbaanadvies is beveiligd.
  • Alle emailverkeer vanuit Select Coaching en Loopbaanadvies gebeurt vanuit beveiligde emailaccounts.

 

Bewaartermijn

Select Coaching en Loopbaanadvies bewaart haar gegevens maximaal 5 jaar, gerekend vanaf einde traject en per kalenderjaar. Na 5 jaar worden alle persoonlijke gegevens, communicatie en documentatie verwijderd. Select Coaching en Loopbaanadvies zal cliënten er van op de hoogte stellen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het behoud en opslag van alle traject informatie voor persoonlijk eigendom. De cliënt kan altijd verzoeken om eerdere verwijdering. Of er kan in specifieke situaties onderling met wederzijdse goedkeuring een langere bewaartermijn worden overeengekomen.

Datalek

Indien blijkt dat er sprake is van een datalek, worden alle zakelijke relaties en cliënten met lopende begeleidingstrajecten binnen 24 uur geïnformeerd. Per telefoon of email. Daarbij zal zij melding maken van het datalek via het meldpunt Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Inzage, wijzigen, vragen, opmerkingen of klachten

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevensverwerking, en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen via info@selectpersoneel.nl. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Select Coaching en Loopbaanadvies, kunt u via dit mailadres bij ons terecht.

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.