Organisaties

Talentontwikkeling & Loopbaancoaching

Het is belangrijk dat een werkrelatie gezond blijft. De ambitie van de organisatie en de capaciteit van de mensen die er werken moeten bij elkaar aansluiten.
Select Coaching biedt oplossingen voor verschillende vraagstukken op het gebied Loopbaancoaching en Arbeidsmobiliteit.

Bedrijven, overheidsinstellingen en non-profit organisaties schakelen mij in als Loopbaanadviseur.

Mogelijkheden

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching en begeleiding bij outplacement. Neem contact op over de mogelijkheden.

Vitaliteit

Inzicht krijgen in de vitaliteit van werknemers om in een vroeg stadium duidelijkheid te  krijgen op mogelijke uitval.

Loopbaan APK en Talentontwikkeling

Verhoog productiviteit en effectiviteit van werknemers door aandacht te geven aan de talenten en ambities van uw werknemers.

Re-integratie 1e en 2e spoor

Select Coaching helpt bij de re-integratie van medewerkers en begeleid medewerkers naar eigen werk en/of een passende (nieuwe) baan en werkomgeving. Dit kan binnen de eigen organisatie zijn, maar ook daarbuiten.

Gedrags- en drijfveren scan

 Dit instrument brengt kwaliteiten, competenties, drijfveren en eventuele spanningen en stressfactoren van de individuele medewerker in beeld. Met behulp van heldere rapportages geeft het assessment inzicht en oplossingen bij talentontwikkeling, re-integratie, duurzame inzetbaarheid bij in- uit en doorstroomvraagstukken.

Share This