Organisaties

Select Coaching adviseert en begeleidt organisaties met personele vraagstukken.

Goed personeelsbeleid is essentieel voor het succes van een organisatie. De ambitie van de organisatie en de capaciteit van de mensen die er werken moeten bij elkaar aansluiten. Het is belangrijk dat een werkrelatie gezond blijft.

Bedrijven, overheidsinstellingen en non-profit organisaties schakelen mij in als loopbaanadviseur en coach.

Mogelijkheden

Loopbaanbegeleiding

Het begeleiden en coachen van medewerkers, de juiste persoon op de juiste plek waar talenten en kwaliteiten ten volste benut worden.

Loopbaan APK

Een periodiek moment om de ontwikkeling en ambities van medewerkers te peilen.
Geeft tevens concrete handvatten om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Coaching bij stressklachten
Het terugdringen van werkstress verhoogt de inzetbaarheid van werknemers en verlaagt verzuim.
Vitaliteit & Verzuimpreventie
Inzicht krijgen in de vitaliteit van werknemers om in een vroeg stadium duidelijkheid te krijgen op mogelijke uitval.
Re-integratie
Het doel van re-integratie 1e spoor is om de (zieke) medewerker in de eigen organisatie te re-integreren in eigen werk, passend werk of in ander werk.

Gedrag- & Drijfverenscan

Dit instrument gebaseerd op DISC brengt talenten, competenties, drijfveren en eventuele spanningen van de medewerker in beeld. Tevens inzicht in energiegevers, de manier van communiceren en samenwerken.