werkwijze

Een begeleidingstraject is maatwerk. In een persoonlijk gesprek vertel ik je graag over mijn werkwijze. In grote lijnen geef ik hieronder antwoord op de volgende vragen:

Startfase

Een loopbaantraject start met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als coach loop ik een tijdje met je mee, daarom is het belangrijk om wederzijds een goed gevoel te hebben over de samenwerking. Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin de uitgangssituatie, doelen, urenbegroting en opzet besproken en vastgelegd worden in een offerte.

Uitvoering

In een reeks gesprekken, gecombineerd met huiswerkopdrachten en oefeningen, word je professioneel ondersteund in het proces om je eigen leven en/of loopbaan actief te beheren. Zelfsturing, reflectie en zelfredzaamheid staan hierbij voorop.
De tijd tussen de gesprekken in, is even waardevol en belangrijk als de gesprekken zelf. Er is ruimte om actie te ondernemen, zaken uit te zoeken en om met anderen in gesprek te gaan. Door met deze opdrachten en oefeningen aan de slag te gaan merk je al snel positieve veranderingen.

Gemiddelde looptijd

Meestal duren de individuele coachtrajecten 4 tot 6 maanden. Een loopbaantraject bestaat gemiddeld uit 4-6 gesprekken van 1 tot 1,5 uur met een tussenliggende periode van 3 weken. Naast deze gesprekken moet rekening gehouden worden met een aantal uren per week voor het maken van de oefeningen en opdrachten. Afhankelijk van de opdrachten kan dit variëren van 2 -4 uur per week. Deze opdrachten zijn onderdeel van de gesprekken.

Mogelijkheden

Je kunt ook kiezen voor onlinebegeleiding en/of gecombineerd met een aantal persoonlijke gesprekken.

 

Select coaching is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO en werkt volgens de ethische gedragscode van de NOBCO. De volledige tekst van de Ethische Code is hier terug te vinden.