Fiscaal

Loopbaanbegeleiding is vaak fiscaal aftrekbaar

Als particulier, werkgever en als ondernemer kunnen de kosten inclusief btw voor Loopbaanadvies en Coaching als studiekosten worden afgetrokken.

Er moet echter wel sprake zijn van een leertraject waar je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Je krijgt dan een fors gedeelte terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering van de positie op de arbeidsmarkt.

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/ofLoopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Mits het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”
(bron: Kluwer Belastinggids)

Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, alleen reiskosten niet. Er is een drempel van € 250. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 250,- drempel!

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Check voor de zekerheid de site van de Belastingdienst.